رونمایی جاش برولین از “فرزندان تانوس” در Avengers: Infinity War در D23 2017 (با زیرنویس فارسی)

رونمایی جاش برولین از “فرزندان تانوس” در Avengers: Infinity War در D23 2017 (با زیرنویس فارسی)

تماشا کنید که جاش برولین چگونه از تانوس، فرزندان تانوس و دستکش ابدیت در همایش D23 دیزنی 2017 رونمایی می کند. با زیرنویس فارسی در ترینیتی کمیکس دانلود کنید.