نقد و بررسی فیلم Justice League – بار سنگین عدالت

نقد و بررسی فیلم Justice League – بار سنگین عدالت

در نقد و بررسی فیلم Justice League : فیلم های مارول, با تمام نقص هایش, تقریبا همیشه بامزه هستند.بله , اکشن و فیلمنامه ی این فیلم ها دنباله رو همان مسیر قدیمی هستند اما معمولا یک لطافت در فیلمنامه و انرژِی ای در پیاده سازی فیلم نامه است.چگونه است که بسیاری از فیلم های اخیر دیسی (به جز Wonder Woman) حس “کار” را به مخاطب القا می کنند؟  چرا نماها و ظاهر فیلم ها بسیار تاریک و گرفته هستند؟