اولین شرور مونث در دنیای سینمایی مارول

اولین شرور مونث در دنیای سینمایی مارول

دنیای مارول همواره سابقه برجسته ای را در انتخاب بازیگران با استعداد به همراه داشته، جوایزی هم که به بازیگران برای ایفای نقش های به این درخشانی در دنیای مارول تعلق گرفته صحتی بر این امر دارند….