طراحی اولیه نقاب گرین گابلین در Spider-Man تشابه بسیار بیشتری به نسخه کمیک بوکی این شخصیت داشت

طراحی اولیه نقاب گرین گابلین در Spider-Man تشابه بسیار بیشتری به نسخه کمیک بوکی این شخصیت داشت

نخستین فیلم اسپایدرمنِ سم ریمی تغییرات فاحشی را در طراحی گرین گابلین اعمال کرده بود اما ویدیوهایی که اخیرا منتشر شده اند حاکی از آنند که طراحی اولیه بسیار نزدیکتر به کمیک ها بوده است.